Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wystąpienia z wnioskiem do organów o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja punktu skupu katalizatorów i monolitu z katalizatorów na działce nr 68/3 w miejscowości Ciosowa”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-02
Data ostatniej zmiany:
2020-06-02

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wszczęcia postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja punktu skupu katalizatorów i monolitu z katalizatorów na działce nr 68/3 w miejscowości Ciosowa”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-02
Data ostatniej zmiany:
2020-06-02

Obwieszczenie Wójta ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża wapieni i łupków dewońskich ze złoża Kostomłoty – gmina Miedziana Góra, powiat kielecki”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2020-05-22
Data publikacji:
2020-05-25
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25

Zawiadomienie z dnia 21.05.2020 r. w sprawie znak: IGPOS.6730.1.2020 dotyczącej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego mieszkalnego na działkach oznaczonych nr 206/10 i 206/13 w miejscowości Kostomłoty Drugie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozie
Data wytworzenia:
2020-05-22
Data publikacji:
2020-05-22
Data ostatniej zmiany:
2020-05-22

Zawiadomienie z dnia 07.05.2020 r. znak: IGPOS.6730.1.2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-12
Data ostatniej zmiany:
2020-05-12

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wszczęcia postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża wapieni i łupków dewońskich ze złoża Kostomłoty – gmina Miedziana Góra, powiat kielecki”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2020-04-21
Data publikacji:
2020-04-24
Data ostatniej zmiany:
2020-04-24

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wystąpienia z wnioskiem do organów o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża wapieni i łupków dewońskich ze złoża Kostomłoty – gmina Miedziana Góra, powiat kielecki”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2020-04-21
Data publikacji:
2020-04-24
Data ostatniej zmiany:
2020-04-24

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 na działkach oznaczonej nr ewid. 682, 681, 680, 679, 678, 677, 676 położonych w miejscowości Kostomłoty Drugie, gm. Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-03
Data ostatniej zmiany:
2020-02-03

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra - poza aglomeracją"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-29
Data ostatniej zmiany:
2020-01-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra informujące o uzupełnieniu KIP pn. "Punkt do zbierania odpadów gumowych, tworzyw sztucznych i złomu. Przetwarzanie odpadów gumowych w procesie R12"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-24
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa polegająca na demontażu dwóch turbin wiatrowych i budowie jednej turbiny wolnoobrotowej w miejscowości Ćmińsk, na działce ewid. 633, gm. Miedziana Góra”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2020-01-21
Data publikacji:
2020-01-21
Data ostatniej zmiany:
2020-01-21

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wystąpienia z wnioskiem do organów o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra - poza aglomeracją"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-14
Data ostatniej zmiany:
2020-01-14

Informacja Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 17.12.2019 r. dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłotów Pierwszych "Część Wschodnia" - centrum oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
2019-12-23
Data publikacji:
2019-12-20
Data ostatniej zmiany:
2019-12-23

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie wystąpienia z wnioskiem do organów o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Punkt do zbierania odpadów gumowych, tworzyw sztucznych i złomu. Przetwarzanie odpadów gumowych w procesie R12

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł (kasia)
Data wytworzenia:
2019-12-20
Data publikacji:
2019-12-20
Data ostatniej zmiany:
2019-12-23

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedziana Góra o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Punkt do zbierania odpadów gumowych, tworzyw sztucznych i złomu. Przetwarzanie odpadów gumowych w procesie R12”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Kozieł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-17
Data ostatniej zmiany:
2019-12-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-09 14:56:26, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)