Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Unieważnienie przetargu na zadanie pn.: "Dostawa i montaż urządzeń technologicznych w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w msc. Kostomłoty Drugie - Etap II"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Zolbach
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2019-06-18
Data publikacji:
2019-06-18
Data ostatniej zmiany:
2019-06-18

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dostawa i montaż urządzeń technologicznych w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w msc. Kostomłoty Drugie - etap II"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Zolbach
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2019-06-07
Data publikacji:
2019-06-07
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07

Informacja o wynikach w Części 2 przetargu nieograniczonego na usługę pn.: "Nadzór inwestorski nad inwestycjami rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz modernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach dla Części 2: Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: SP w Porzeczu i OZ w Kostomłotach Drugich

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Zolbach
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2019-06-03
Data publikacji:
2019-06-03
Data ostatniej zmiany:
2019-06-03

Informacja o wynikach w Części 1 przetargu nieograniczonego na usługę pn.: "Nadzór inwestorski nad inwestycjami rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz modernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach dla Części 1: Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej w gminie Miedzina Góra"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Zolbach
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-28
Data ostatniej zmiany:
2019-05-28

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Nadzór inwestorski nad inwestycjami rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz termomodernizacji dwóch obiektów uzyteczności publicznej w gminie Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Zolbach
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2019-05-15
Data publikacji:
2019-05-15
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Nadzór inwestorski nad inwestycjami rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

Przedmiot zamówienia podzielony na 2 części

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Zolbach
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2019-05-07
Data publikacji:
2019-05-07
Data ostatniej zmiany:
2019-05-07

Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym pn.: "Termomodernizacja dwóch budynków uzyteczności publicznej na terenie gminy Miedziana Góra" w Części nr 1

Zbieranie statystyk

Część nr 1 pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porzeczu"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Zolbach
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2019-04-24
Data publikacji:
2019-04-24
Data ostatniej zmiany:
2019-04-24

Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na inwestycję pn.: "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra" - zad. 1 i zad. 2

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Zolbach
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2019-04-10
Data publikacji:
2019-04-10
Data ostatniej zmiany:
2019-04-10

Unieważnienie postępowania w Części 2 przetargu nieograniczonego pn.: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

WAŻNE: Unieważnienie dot. Części nr 2 pn.: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Drugich"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Zolbach
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2019-04-08
Data publikacji:
2019-04-08
Data ostatniej zmiany:
2019-04-08

WAŻNE: Sprostowanie do Protokołu otwarcia ofert z dn. 29.03.2019 r. w przetargu nieograniczonym na inwestycję pn.: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
Anna Zolbach
Informację wprowadził:
Anna Zolbach
Data wytworzenia:
2019-04-02
Data publikacji:
2019-04-02
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA INWESTYCJĘ PN.: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra" Część 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porzeczu Część 2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Drugich.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-29
Data ostatniej zmiany:
2019-03-29

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA INWESTYCJĘ PN.: "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra” zad. 1 i zad. 2

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-03-29
Data publikacji:
2019-03-29
Data ostatniej zmiany:
2019-03-29

Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na inwestycję pn.: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

Zmiana w załączniku nr 9 - przedmiary, SP Porzecze, branża sanitarna_koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Zmiana w załączniku nr 10 - przedmiary, OZ Kostomłoty Drugie, branża sanitarna_koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-03-22
Data publikacji:
2019-03-22
Data ostatniej zmiany:
2019-03-25

Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na inwestycję pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zad. 1 i zad. 2”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-03-21
Data publikacji:
2019-03-21
Data ostatniej zmiany:
2019-03-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-18 15:07:03, zmian dokonał(a): Gabriel Pak

WCAG 2.0 (Level AA)