Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Informacja o publikacji uchwał w sprawie zmian mpzp

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Data ostatniej zmiany:
2017-06-12

Rejestr uchwał z sesji w dn. 27.04.2017 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Infor. o ogłoszeniu uchwał w dz.urz.woj.święt.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Uchwała Nr XXVII/248/17 w spr. rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Wójta

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Uchwała Nr XXVII/247/17 w spr.sposobu sprawienia pogrzebu oraz określ.zasad zwrotu wydatków

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Uchwała Nr XXVII/246/17 w spr.wprowadz. zmian do Statutu GOPS w M.Górze

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Uchwała Nr XXVII/245/17 w spr.przyznania nagród i wyróżn. za osiągnięte wyniki sport. w r.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Uchwała Nr XXVII/244/17 w spr. nadania nazwy drodze w msc.Porzecze (ul.Brylantowa)

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Uchwała Nr XXVII/243/17 w spr.zmiany Nr 10 mpzp soł. Ćmińsk Kościelny

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Uchwała Nr XXVII/242/17 w spr.zmiany Nr 10 mpzp soł.Ćmińsk Rządowy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Uchwała Nr XXVII/241/17 w spr.przystąpienia do sporządz.zmiany Nr 5 mpzp soł. Ciosowa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Uchwała Nr XXVII/240/17 w spr.udzielenia pomocy finans. dla Woj.Śwętokrz.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Uchwała Nr XXVII/239/17 zmieniajaca uchw. w spr.udzielenia pomocy finans.Pow.Kielec.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Uchwała Nr XXVII/237/17 w spr.zatwierdzenia sprawozd.finans.z działalności GBP w M.Górze za 2016 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Uchwała Nr XXVII/235/17 w spr. zatwierdzenia sprawozd.finans.za 2016r.SOZ w M.Górze

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
halina_zelazna
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-26 14:31:09, zmian dokonał(a): anna_zolbach

WCAG 2.0 (Level AA)