Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

Zarzadzenie Wójta Gminy Miedziana Góra nr 95_19 z dnia 15.10.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Bazak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-21
Data ostatniej zmiany:
2019-10-21

Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 9 paździenirka 2019 roku w sprawie upoważneinia i powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
2019-10-11
Data publikacji:
2019-10-11
Data ostatniej zmiany:
2019-10-17

Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy MIedziana Góra z dnia 09 października 2019 roku. w sprawie powołania i upoważnienia "Zespołu do przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-10-10
Data publikacji:
2019-10-10
Data ostatniej zmiany:
2019-10-17

Zarzadzenie Wójta Gminy Miedziana Góra nr 92_19 z dnia 04.10.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Bazak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-09
Data ostatniej zmiany:
2019-10-09

Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 3 paździenirka w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CPR na terenie Gminy Miedziana Góra

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-10-08
Data publikacji:
2019-10-08
Data ostatniej zmiany:
2019-10-17

Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian osobowych w zespole projektowym dla potrzeb przygotowania i realizacji projektu pn.: " Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-10-08
Data publikacji:
2019-10-08
Data ostatniej zmiany:
2019-10-17

Zarządzenie Nr 89/19 Wójta Gminy MIedziana Góra z dnia 3 października w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych w ramach "Programu Ograniczenia NIskiej Emisji dla Gminy Miedziana Góra"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-10-08
Data publikacji:
2019-10-08
Data ostatniej zmiany:
2019-10-17

Zarządzenie Wójta Gminy Miedziana Góra nr 88_19 z dnia 27.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Bazak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-07
Data ostatniej zmiany:
2019-10-07

Zarządzenie nr 87/2019 z 25.09.2019 r. ws. powołania komisji przetargowej na zadanie: "Modernizacja boiska szkolnego przy SP w porzeczu"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Tokar (michal2)
Data wytworzenia:
2019-09-27
Data publikacji:
2019-09-27
Data ostatniej zmiany:
2019-10-15

Zarzadzenie Wójta Gminy Miedziana Góra nr 83_19 z dnia 20.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Bazak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-26
Data ostatniej zmiany:
2019-09-26

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich do projektu "Raz,dwa,trzy do przedszkola chodź i Ty"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-09-26
Data publikacji:
2019-09-26
Data ostatniej zmiany:
2019-10-17

Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą przez Panią Justynę Kolarz

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-09-26
Data publikacji:
2019-09-26
Data ostatniej zmiany:
2019-10-17

Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania KOmisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbe przygotowawczą przez Pania Justynę Kolarz

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz
Data wytworzenia:
2019-09-24
Data publikacji:
2019-09-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-17

Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 19 września 2019 roku w sprawie odwołania Kieronika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-09-22
Data publikacji:
2019-09-22
Data ostatniej zmiany:
2019-10-18

Zarządzenie Nr 81/19 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczcyh w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Miedziana Góra
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Klaudia Misiewicz (klaudiamisiewicz)
Data wytworzenia:
2019-09-21
Data publikacji:
2019-09-21
Data ostatniej zmiany:
2019-10-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-22 14:50:59, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)