Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Gminy w Miedzianej Górze116519
Zestawienie Obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze zmianami11576
Zagospodarowanie przestrzenne:9656
Udostępnienie informacji publicznej8849
Informacje o Gminie7484
Uchwały dotyczące podatku na rok 20067222
Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny od nieruchomości7167
Urząd Gminy w Miedzianej Górze7151
Informacja7101
Uchwały dotyczące podatku na rok 20076804
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy pełny etat5925
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wododciągowej"5753
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5744
Wójt Gminy5739
Regulamin5642
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk ul. Podglinie"5566
Zmiana treści SIWZ 2 w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zaprojektuju i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"5496
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej5425
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej.5270
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy - pełny etat5107
Protokół z II przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż Gimbusa5000
Wyjaśnienie treści SIWZ - przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie"4988
Podatki - rok 20094938
Oświadczenia majątkowe Kierownika ZGK4911
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”4874
Analiza złożonych ofert: Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową budynku biblioteki na Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze”4759
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część miejscowości Tumlin Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)"4698
II Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż Gimbusa4393
Podatki rok 20104178
Rada Gminy4146
Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na obszarze gminy Miedziana Góra"4128
Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków z.p Gminy M.Góra4035
Informacja 1 - Wyjasnienie treści SIWZ w inwestycji pn.: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra3962
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 8 kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy M.Góra3954
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 2 - 8"3944
Przetarg nieograniczony na inwestycję pn.: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra3937
Wyjaśnienia do SIWZ i zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV - zadanie 1: Część msc. Tumlin - Wykień i Miedziana Góra (ul. Tumlińska, Kamienna, Bukowa)3926
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Miedziana Góra"3856
Obwieszczenie Starosty Kieleckiego – w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej3831
Przetarg nieograniczony na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynków SP w Ćmińsku w gminie Miedziana Góra3823
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Miedziana Góra"3721
Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na inwestycję Rozbudowy przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich"3692
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do ZS w Ćmińsku w Gminie Miedziana Góra w roku szkolnym 2016/2017"3609
Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Dostawa artykułów żywnościowych do dwóch szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku"3603
Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na inwestycję Rozbudowy przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich"3583
Informacja o wynikach 2 w Części I i Części II w przetargu nieograniczonym na "Dostawę artykułów żywnościowych do dwóch szkół: ZS w Kostomłotach Drugich i SP w Ćmińsku"3577
Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w ramach projektów Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miedziana Góra"3567
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Ćmińsku w roku szkolnym 2016/20173565
Przetarg nieograniczony na inwestycję pn.: "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra - zad. 1 i zad. 2"3563

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-09 14:56:26, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)