Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1368381
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza6102
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze7306
Ikona - strzałka prawaInformacje1523
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.1105
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne49675
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny23056
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia129417
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy2
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne437275
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)80636
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)76788
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań2839
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie130002
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru5316
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy14658
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy6264
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy222
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy257
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe14533
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli8301
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury5672
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna2663
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi2634
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra2416
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze2182
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing1618
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji467
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich42890
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego16906
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej12272
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami28826
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna7020
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne5534
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie7549
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne17695
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące20461
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu34517
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące3536
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu14213
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego3
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada gminy16526
Ikona - strzałka prawaWójt gminy18883
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy12984
Ikona - strzałka prawaKomisje12867
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO1329
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra316
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy52797
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy15145
Ikona - strzałka prawaUchwały19690
Ikona - strzałka prawaUchwały 20184392
Ikona - strzałka prawaUchwały 20175356
Ikona - strzałka prawaUchwały 20165029
Ikona - strzałka prawaUchwały 20155869
Ikona - strzałka prawaUchwały 20144282
Ikona - strzałka prawaUchwały 20137235
Ikona - strzałka prawaUchwały 20126099
Ikona - strzałka prawaUchwały 20116148
Ikona - strzałka prawaUchwały 20106073
Ikona - strzałka prawaUchwały 20096412
Ikona - strzałka prawaUchwały 20087090
Ikona - strzałka prawaUchwały 20076200
Ikona - strzałka prawaUchwały 20069469
Ikona - strzałka prawaUchwały 20054195
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3522
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20063094
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20073787
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20085935
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20093875
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20106045
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20114820
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20125600
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20134754
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20144371
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20157460
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20163278
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20173609
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20182834
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20191278
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty28922
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego695
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy14223
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek17646
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji1320
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne1228
Ikona - strzałka prawaKontakt1267
Ikona - strzałka prawaKierownictwo1320
Ikona - strzałka prawaStatut1100
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna1353
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw1160
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa1059
Ikona - strzałka prawaMajatek1111
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne1298
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR1293
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne2563
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe za 2018134
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.121
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna306
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne555
Ikona - strzałka prawaPraca w Gminnej Bibliotece Publicznej42
Ikona - strzałka prawaKierownictwo317
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna365
Ikona - strzałka prawaRegulamin Wypożyczalni GBP w Miedzianej Górze264
Ikona - strzałka prawaZarządzenia346
Ikona - strzałka prawaStatut267
Ikona - strzałka prawaRODO286
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe2808
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda1651
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 201992
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20191214
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 2019162
Ikona - strzałka prawaWybory ławników407
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201810152
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20197063
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20151
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8570
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian10033
Ikona - strzałka prawaArchiwum9100
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego7973
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7833
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8383

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-16 09:20:26, zmian dokonał(a): Ewa Sadko

WCAG 2.0 (Level AA)