Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1760509
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza6700
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze8357
Ikona - strzałka prawaInformacje2061
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.1976
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne52819
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny24581
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia142869
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy5
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne473502
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)111237
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)96839
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań4136
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie152972
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru5900
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy19309
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji516
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy7951
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy857
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy1007
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe16158
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli9013
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury6354
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna3206
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi3290
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra3026
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze2744
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing2351
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji1244
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna592
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich46102
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego19843
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej13383
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami31080
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna7719
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne5996
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie8167
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne22595
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące26966
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu48173
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące4457
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu18221
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego4
Ikona - strzałka prawaWładze Gminy
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy20118
Ikona - strzałka prawaRada Gminy17711
Ikona - strzałka prawaKomisje13301
Ikona - strzałka prawaZ-ca Wójta1582
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy13988
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO3349
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania814
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra1079
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2019559
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 201846
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy65066
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy do końca roku 201816571
Ikona - strzałka prawaUchwały19693
Ikona - strzałka prawaUchwały 20187238
Ikona - strzałka prawaUchwały 20176486
Ikona - strzałka prawaUchwały 20166225
Ikona - strzałka prawaUchwały 20156579
Ikona - strzałka prawaUchwały 20144807
Ikona - strzałka prawaUchwały 20137691
Ikona - strzałka prawaUchwały 20126628
Ikona - strzałka prawaUchwały 20116507
Ikona - strzałka prawaUchwały 20106457
Ikona - strzałka prawaUchwały 20096774
Ikona - strzałka prawaUchwały 20087520
Ikona - strzałka prawaUchwały 20076693
Ikona - strzałka prawaUchwały 200610329
Ikona - strzałka prawaUchwały 20054494
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3524
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20063472
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20074252
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20086915
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20094337
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20107124
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20115730
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20126511
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20135591
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20145298
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20158574
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20164204
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20174671
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20184112
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20194378
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 2020703
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty29792
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego1170
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy15041
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek18587
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji1906
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia296
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne1825
Ikona - strzałka prawaKontakt1871
Ikona - strzałka prawaKierownictwo1808
Ikona - strzałka prawaStatut1568
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna1905
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw1671
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa1568
Ikona - strzałka prawaMajatek1614
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne1767
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR2633
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne4323
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe531
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.449
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna648
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne1014
Ikona - strzałka prawaPraca w Gminnej Bibliotece Publicznej804
Ikona - strzałka prawaKierownictwo736
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna760
Ikona - strzałka prawaRegulamin Wypożyczalni GBP w Miedzianej Górze632
Ikona - strzałka prawaZarządzenia766
Ikona - strzałka prawaStatut663
Ikona - strzałka prawaRODO673
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe4242
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda/Spisy2379
Ikona - strzałka prawaSpis rolny 2020199
Ikona - strzałka prawaWybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20202305
Ikona - strzałka prawaWybory do Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra527
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20191390
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20191965
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 2019478
Ikona - strzałka prawaWybory ławników1050
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201811500
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20197736
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20152
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9014
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian10792
Ikona - strzałka prawaArchiwum9603
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8541
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów8367
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8910

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-09 14:56:26, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)