Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1283229
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza5994
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze7156
Ikona - strzałka prawaInformacje1498
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.971
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne48802
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny22729
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia126539
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy0
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne428728
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)75196
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)71413
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań2647
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie123186
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru5180
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy13699
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy6043
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy138
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy150
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe14250
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli8137
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury5510
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna2564
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi2473
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra2313
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze2078
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing1476
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji330
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich42153
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego16279
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej11978
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami28374
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna6886
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne5464
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie7456
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne16964
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące19382
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu31667
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące3380
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu13282
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego1
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada gminy16227
Ikona - strzałka prawaWójt gminy18589
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy12616
Ikona - strzałka prawaKomisje12658
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO1072
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra211
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy50528
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy14748
Ikona - strzałka prawaUchwały19689
Ikona - strzałka prawaUchwały 20183880
Ikona - strzałka prawaUchwały 20175130
Ikona - strzałka prawaUchwały 20164763
Ikona - strzałka prawaUchwały 20155712
Ikona - strzałka prawaUchwały 20144186
Ikona - strzałka prawaUchwały 20137145
Ikona - strzałka prawaUchwały 20125961
Ikona - strzałka prawaUchwały 20116056
Ikona - strzałka prawaUchwały 20105971
Ikona - strzałka prawaUchwały 20096338
Ikona - strzałka prawaUchwały 20087012
Ikona - strzałka prawaUchwały 20076109
Ikona - strzałka prawaUchwały 20069288
Ikona - strzałka prawaUchwały 20054127
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3520
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20063024
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20073682
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20085755
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20093781
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20105818
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20114650
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20125435
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20134580
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20144190
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20157244
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20163118
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20173373
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20182630
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 2019871
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty28760
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego611
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy14075
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek17438
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji1213
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne1128
Ikona - strzałka prawaKontakt1174
Ikona - strzałka prawaKierownictwo1223
Ikona - strzałka prawaStatut1019
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna1232
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw1075
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa971
Ikona - strzałka prawaMajatek1022
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne1199
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR1096
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne2266
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe za 201881
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.69
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna189
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne280
Ikona - strzałka prawaKierownictwo239
Ikona - strzałka prawaStatut185
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna247
Ikona - strzałka prawaRegulamin Wypożyczalni GBP w Miedzianej Górze188
Ikona - strzałka prawaZarządzenia265
Ikona - strzałka prawaRODO181
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe2554
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda1519
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20191034
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 2019101
Ikona - strzałka prawaWybory ławników90
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20189841
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20196904
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20151
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8484
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian9918
Ikona - strzałka prawaArchiwum9021
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego7819
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów7741
Ikona - strzałka prawaAdministracja4
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8255

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-15 14:38:58, zmian dokonał(a): Gabriel Pak

WCAG 2.0 (Level AA)