Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MIEDZIANA GÓRA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Miedziana Góra

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2665888
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza8231
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Miedzianej Górze11564
Ikona - strzałka prawaInformacje3187
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.4561
Ikona - strzałka prawaInformacje adresowe / Komórki organizacyjne62487
Ikona - strzałka prawaRegulamin/Schemat organizacyjny29346
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia186935
Ikona - strzałka prawaStatut / Regulamin Pracy5
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne562488
Ikona - strzałka prawaPostępowania powyżej 30 tys. euro (Przetargi)159584
Ikona - strzałka prawaPostępowania poniżej 30 tys. euro (zapytania ofertowe)148493
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa zamówień publicznych6558
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań9985
Ikona - strzałka prawaPraca w Urzędzie240780
Ikona - strzałka prawaProcedury naboru7998
Ikona - strzałka prawaNieruchomości Gminy33931
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji6288
Ikona - strzałka prawaEmisja obligacji - sprawozdawczość1430
Ikona - strzałka prawaBudżet Gminy11666
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Jednoski Urzędu Gminy2629
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe Gminy3004
Ikona - strzałka prawaSprawozdania budżetowe21490
Ikona - strzałka prawaProtokoły z kontroli11568
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury8482
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4702
Ikona - strzałka prawaRoczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi5322
Ikona - strzałka prawaRada Seniorów Gminy Miedziana Góra4628
Ikona - strzałka prawaGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze4116
Ikona - strzałka prawaPetycje/lobbing4674
Ikona - strzałka prawaUrzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji3692
Ikona - strzałka prawaInformacja Publiczna3199
Ikona - strzałka prawaCyberbezpieczeństwo91
Ikona - strzałka prawaDostępność1278
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Organizacyjny i spraw Obywatelskich55053
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Urząd Stanu Cywilnego27773
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej16687
Ikona - strzałka prawaKarty Usług - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska37666
Ikona - strzałka prawaInformacje przestrzenne7164
Ikona - strzałka prawaWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie9880
Ikona - strzałka prawaZagospodarowanie przestrzenne35482
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Obowiązujące47575
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu89589
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące7421
Ikona - strzałka prawaStudium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu31328
Ikona - strzałka prawaSystem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego4
Ikona - strzałka prawaPliki APP241
Ikona - strzałka prawaWładze Gminy
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy23481
Ikona - strzałka prawaRada Gminy20526
Ikona - strzałka prawaKomisje13694
Ikona - strzałka prawaZ-ca Wójta3339
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy16219
Ikona - strzałka prawaSołtysi1242
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaTransmisja obrad sesji Rady Gminy Miedziana Góra – NA ŻYWO9192
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania3116
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra2969
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2020662
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20191982
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 20181037
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie Gminy Miedziana Góra za rok 2021208
Ikona - strzałka prawaPortal mieszkańca - Projekty/Uchwały/Sesje/Rejestr od kadencji 2018-20230
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia/Postanowienia/Decyzje Wójta Gminy101837
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Gminy do końca roku 201819685
Ikona - strzałka prawaRejestr Uchwał wraz z wykazem aktów prawa miejscowego (kadencja 2018 - 2023)655
Ikona - strzałka prawaUchwały19755
Ikona - strzałka prawaUchwały 201814638
Ikona - strzałka prawaUchwały 20179589
Ikona - strzałka prawaUchwały 20169137
Ikona - strzałka prawaUchwały 20158731
Ikona - strzałka prawaUchwały 20146131
Ikona - strzałka prawaUchwały 20138771
Ikona - strzałka prawaUchwały 20128051
Ikona - strzałka prawaUchwały 20117627
Ikona - strzałka prawaUchwały 20107425
Ikona - strzałka prawaUchwały 20097794
Ikona - strzałka prawaUchwały 20088577
Ikona - strzałka prawaUchwały 20078043
Ikona - strzałka prawaUchwały 200612797
Ikona - strzałka prawaUchwały 20055466
Ikona - strzałka prawaZarządzenia Wójta Gminy3524
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20064476
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20075451
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20089471
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20095460
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20109955
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20117991
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20128880
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20137878
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20147799
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201511202
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20166632
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20177666
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20187966
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 201910824
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20206606
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20214029
Ikona - strzałka prawaZarządzenia rok 20221710
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty31931
Ikona - strzałka prawaInterpretacje przepisów prawa podatkowego2445
Ikona - strzałka prawaDokumenty strategiczne Gminy17439
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek20969
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej0
Ikona - strzałka prawaCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji3259
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia2562
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne3375
Ikona - strzałka prawaKontakt3391
Ikona - strzałka prawaKierownictwo3197
Ikona - strzałka prawaStatut3083
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna3270
Ikona - strzałka prawaSposób Załatwiania Spraw2856
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa2767
Ikona - strzałka prawaMajatek2795
Ikona - strzałka prawaPozostałe informacje publiczne2996
Ikona - strzałka prawaPraca w CSTiR5531
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne10853
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1973
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie zapewnienia dostępności939
Ikona - strzałka prawaRODO - klauzula do zapoznania się.1543
Ikona - strzałka prawaDostępność884
Ikona - strzałka prawaGminna Biblioteka Publiczna2027
Ikona - strzałka prawaInformacje Ogólne2622
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia2069
Ikona - strzałka prawaPraca w Gminnej Bibliotece Publicznej3755
Ikona - strzałka prawaKierownictwo2250
Ikona - strzałka prawaStruktura Organizacyjna2052
Ikona - strzałka prawaRegulamin Wypożyczalni GBP w Miedzianej Górze1948
Ikona - strzałka prawaZarządzenia2282
Ikona - strzałka prawaStatut/Regulamin organizacyjny2330
Ikona - strzałka prawaRODO1897
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1063
Ikona - strzałka prawaDostępność997
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe8112
Ikona - strzałka prawaWybory/Referenda/Spisy4002
Ikona - strzałka prawaSpis powszechny 2021962
Ikona - strzałka prawaWybory uzupełniające do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym numer 13 zarządzone na dzień 13 czerwca 2021 r.3178
Ikona - strzałka prawaWybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20204329
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20192837
Ikona - strzałka prawaWybory do Parlamentu Europejskiego 20193639
Ikona - strzałka prawaWybory ławników2314
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201816289
Ikona - strzałka prawaWybory Sołtysów 20199344
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 20140
Ikona - strzałka prawaWyniki referendum 20159
Ikona - strzałka prawaWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20152
Ikona - strzałka prawaWybory do Izb Rolniczych 20191617
Ikona - strzałka prawaWybory do Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra1669
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10495
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian12637
Ikona - strzałka prawaArchiwum11784
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10172
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów9858
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10147

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-21 15:18:41, zmian dokonał(a): Michał Tokar

WCAG 2.0 (Level AA)